Vereniging

De missie van de vereniging TribAlways Dance & Theatre is bekendheid geven aan en het overdragen van Oriëntaalse dansvormen, met name de stijlen ‘Tribal Fusion’ en ‘American Tribal Style bellydancing (ATS). We doen dit door middel van het bieden van trainingen aan de ‘Tribe’ en door regelmatig op te treden en mee te doen aan wedstrijden.

Wie lid wil worden van onze ‘Tribe’, zal bereid moeten zijn om samen met ons te trainen en op te treden. Om vast te kunnen stellen of een aspirant lid heeft wat nodig is om lid te kunnen worden, hebben we het ‘buddy systeem’ bedacht.
Het ‘buddy systeem’ heeft als doel aspirant leden kennis te laten maken met de leden van de vereniging en de te dansen choreografiën. Gedurende een periode van 8 weken, worden aspirant leden verondersteld wekelijks met de groep mee te trainen en daarnaast een specifieke, in overleg vast te stellen, choreografie aan te leren d.m.v. training met de diverse buddies en zelfstudie. Aan het einde van deze periode doet elk aspirant lid auditie, waarna de groep besluit of het aspirant lid wordt geaccepteerd als volwaardig nieuw lid van de vereniging.